Tour 2 ngày 1 đêm- khách nội địa

Tour 2 ngày 1 đêm- khách nội địa
 • Từ ngày 15/08/2019
 • Số ngày 2 Ngày
 • Khoảng cách km
 • Số địa điểm 3 địa điểm
 • Bình luận
 • Đánh giá
Ngày 1 2 địa điểm
 • 07:00
  LÀNG CỔ PHƯỚC LỘC THỌ Miễn phí

  Xã Hựu Thạnh, Huyện Đức Hòa, Tỉnh Long An

 • 14:15
  Trung tâm Nghiên cứu Bảo tồn và Phát triển Dược liệu Đồng Tháp Mười Miễn phí

  Xã Bình Phong Thạnh, Huyện Mộc Hóa, Tỉnh Long An

Ngày 2 1 địa điểm
 • 07:00
  Trung tâm Nghiên cứu Bảo tồn và Phát triển Dược liệu Đồng Tháp Mười Miễn phí

  Xã Bình Phong Thạnh, Huyện Mộc Hóa, Tỉnh Long An

Bình Luận và Đánh Giá

Đánh giá
Tất cả
( bình luận)

Đăng nhập để đánh giá

Bạn cần phải hoặc Đăng ký tài khoản mới để được bình luận.