Mở cửa: 20:30 - Đóng cửa: 20:59

Số điện thoại: 0272 3526 241

Địa chỉ: 241 Hùng Vương, Phường 3, Tân An, Long An Phường 3, Thành phố Tân An, Tỉnh Long An

Cổng TTĐT Du Lịch

Karaoke 241

Giới thiệu:

Bản đồ

Những điểm lân cận

Nhận xét và đánh giáTất cả
(Từ tổng số nhận xét)