Thư viện tỉnh Long An

Giới thiệu

Giá: Miễn phí

Số điện thoại: 02723823194

Thời gian tham quan tại một điểm: 120 phút

Mở cửa: 7:00 SA - Đóng cửa: 5:00 CH

Email: tvsvhttdl@longan.gov.vn

Địa chỉ: Số 26, Trương Công Xưởng Phường 1, Thành phố Tân An, Tỉnh Long An

- Thư viện tỉnh Long An phục vụ đọc sách trực tuyến kết hợp truyền thống.

- Biết thêm thông tin chi tiết vui lòng truy cập trang web thư viện tỉnh Long An : thuvien.longan.gov.vn

Bản đồ

Giới thiệu

×

- Thư viện tỉnh Long An phục vụ đọc sách trực tuyến kết hợp truyền thống.

- Biết thêm thông tin chi tiết vui lòng truy cập trang web thư viện tỉnh Long An : thuvien.longan.gov.vn

Nhận xét và đánh giá


Tất cả
(Từ tổng số nhận xét)

Lịch trình mẫu

Lưu trú

Ẩm thực

Giải trí