Mở cửa: 06:00 - Đóng cửa: 22:00

Số điện thoại:

Địa chỉ: Hùng Vương nối dài, Phường 2, Tân An, Long An Phường 2, Thành phố Tân An, Tỉnh Long An

Cổng TTĐT Du Lịch

Coffee The Lay

Giới thiệu:

Bản đồ

Những điểm lân cận

Nhận xét và đánh giáTất cả
(Từ tổng số nhận xét)