DI TÍCH RẠCH BÀ KIỂU

Giới thiệu

Giá: Miễn phí

Số điện thoại: 0272.3874249

Thời gian tham quan tại một điểm: 120 phút

Mở cửa: 7:00 SA - Đóng cửa: 6:00 CH

Email: vhtt.cangiuoc@longan.gov.vn

Địa chỉ: ấp Lũy, xã Phước Lại, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An. Xã Phước Lại, Huyện Cần Giuộc, Tỉnh Long An

Di tích có tên Rạch Bà Kiểu vì khu vực này có một con rạch chảy ngang qua. Tên gọi Bà Kiểu đã có từ xưa, do trước đây gần nhà một bà tên Kiểu có con rạch chảy ngang qua dân làng lấy tên của bà đặt tên cho con rạch- rạch Bà Kiểu.  Sau thất bại trong mùa khô lần 1, Mỹ mở cuộc phản công chiến lược mùa khô lần 2 năm 1966-1967 với kế hoạch hai gọng “tìm diệt và bình định”. Long An là một trong những điểm đánh phá của địch. Tại phía Nam lộ 4, Mỹ tập trung đánh quanh Sài Gòn, trong đó Cần Giuộc là địa bàn Mỹ đánh phá ác liệt nhất, vì cho rằng đây là vị trí chiến lược quan trọng nhất nằm ven Sài Gòn. Đánh Cần Giuộc, Mỹ xây dựng trọng tâm là đánh vùng hạ. Theo Mỹ đánh vùng hạ là đánh vào “mật khu Việt Cộng” là nơi tập trung đầu não, lực lượng của huyện, tiêu diệt áp điểm vùng hạ Cần Giuộc là giải quyết một mảng chiến lược lớn. Do nằm ở vị trí then chốt án ngữ phía Đông, là cửa ... Xem thêm

Bản đồ

Giới thiệu

×

Di tích có tên Rạch Bà Kiểu vì khu vực này có một con rạch chảy ngang qua. Tên gọi Bà Kiểu đã có từ xưa, do trước đây gần nhà một bà tên Kiểu có con rạch chảy ngang qua dân làng lấy tên của bà đặt tên cho con rạch- rạch Bà Kiểu.

 Sau thất bại trong mùa khô lần 1, Mỹ mở cuộc phản công chiến lược mùa khô lần 2 năm 1966-1967 với kế hoạch hai gọng “tìm diệt và bình định”. Long An là một trong những điểm đánh phá của địch. Tại phía Nam lộ 4, Mỹ tập trung đánh quanh Sài Gòn, trong đó Cần Giuộc là địa bàn Mỹ đánh phá ác liệt nhất, vì cho rằng đây là vị trí chiến lược quan trọng nhất nằm ven Sài Gòn. Đánh Cần Giuộc, Mỹ xây dựng trọng tâm là đánh vùng hạ. Theo Mỹ đánh vùng hạ là đánh vào “mật khu Việt Cộng” là nơi tập trung đầu não, lực lượng của huyện, tiêu diệt áp điểm vùng hạ Cần Giuộc là giải quyết một mảng chiến lược lớn. Do nằm ở vị trí then chốt án ngữ phía Đông, là cửa ngõ đi xuống vùng hạ nên Phước Lại là trung tâm đánh phá đầu tiên của Mỹ khi chúng bắt đầu mở chiến dịch. Trong một tháng quân và dân Phước Lại đánh 18 trận, trong trận 18 ngày đêm quân số địch bị tổn thất nặng nề, biết không thể tiêu diệt nổi lực lượng du kích của ta, cuối cùng địch phải rút về Nhà Bè chuẩn bị kế hoạch xâm lược mới. Suốt 18 ngày đêm vất vả, chịu nhiều đói rét nhưng anh em du kích Phước Lại vẫn bám trụ kiên cường chiến đấu.

Chiến dịch 18 ngày đêm đánh Mỹ ở Phước Lại tháng 3/1967 là chiến dịch đầu tiên, mở đầu cho phong trào đánh Mỹ của quân và dân Cần Giuộc. Thắng lợi này đã khẳng định sự đúng đắn của chiến lược chiến tranh nhân dân mà Đảng đã chủ trương. Đây là một chiến công xuất sắc của quân dân Phước Lại nói riêng và quân dân Cần Giuộc nói chúng.

 Với những ý nghĩa lịch sử quan trọng đó, Rạch Bà Kiểu được Ủy Ban nhân dân tỉnh Long An công nhận di tích cấp tỉnh tại Quyết định số 851/UB.QĐ.93 ngày 19 tháng 4 năm 1993.

Nhận xét và đánh giá


Tất cả
(Từ tổng số nhận xét)

Lịch trình mẫu

Lưu trú

Ẩm thực

Giải trí