Mở cửa: 07:00 - Đóng cửa: 22:00

Số điện thoại:

Địa chỉ: 58 Nguyễn Văn Tạo, Phường 4, Tân An, Long An Phường 4, Thành phố Tân An, Tỉnh Long An

Cổng TTĐT Du Lịch

Karaoke Samba

Giới thiệu:

Bản đồ

Những điểm lân cận

Nhận xét và đánh giáTất cả
(Từ tổng số nhận xét)