Mở cửa: 07:00 - Đóng cửa: 22:00

Số điện thoại: 0909339330

Địa chỉ: Thị trấn Tân Hưng Thị trấn Tân Hưng, Huyện Tân Hưng, Tỉnh Long An

Cổng TTĐT Du Lịch

Karaoke Kim Ngân

Giới thiệu:

Bản đồ

Những điểm lân cận

Nhận xét và đánh giáTất cả
(Từ tổng số nhận xét)