Ghi chú: - Kéo thả và sắp xếp các địa điểm trong lịch trình theo ý muốn của bạn. - Thời gian đến địa điểm tiếp theo bằng khoảng thời gian di chuyển tới địa điểm đó cộng khoảng thời gian ở lại địa điểm.

Ngày 1
 • DI TÍCH CHÙA TÔN THẠNH

  Mở cửa: 07:00
  Đóng cửa: 18:00
 • DI TÍCH LỊCH SỬ ĐỒN RẠCH CÁT

  Mở cửa: 07:00
  Đóng cửa: 18:00
 • DI TÍCH NHÀ TRĂM CỘT

  Mở cửa: 08:30
  Đóng cửa: 17:00
 • DI TÍCH CHÙA PHƯỚC LÂM

  Mở cửa: 07:00
  Đóng cửa: 18:00
 • DI TÍCH MỘ VÀ ĐỀN THỜ TỔNG LÃNH BINH NGUYỄN VĂN TIẾN

  Mở cửa: 07:00
  Đóng cửa: 18:00
 • Lạp xưởng tươi Cô Châu

  Mở cửa: 08:00
  Đóng cửa: 22:00