Ghi chú: - Kéo thả và sắp xếp các địa điểm trong lịch trình theo ý muốn của bạn. - Thời gian đến địa điểm tiếp theo bằng khoảng thời gian di chuyển tới địa điểm đó cộng khoảng thời gian ở lại địa điểm.

Ngày 1
 • LĂNG MỘ VÀ ĐỀN THỜ NGUYỄN HUỲNH ĐỨC

  Mở cửa: 07:00
  Đóng cửa: 18:00
 • Thánh thất Long An

  Mở cửa: 07:00
  Đóng cửa: 18:00
Ngày 2
 • KHU LƯU NIỆM LUẬT SƯ NGUYỄN HỮU THỌ

  Mở cửa: 07:30
  Đóng cửa: 17:30
  Thời gian đến địa điểm đã đóng cửa