Ghi chú: - Kéo thả và sắp xếp các địa điểm trong lịch trình theo ý muốn của bạn. - Thời gian đến địa điểm tiếp theo bằng khoảng thời gian di chuyển tới địa điểm đó cộng khoảng thời gian ở lại địa điểm.

Ngày 1
 • Quán cơm Nhà Lá Tân An

  Mở cửa: 10:00
  Đóng cửa: 20:30
Ngày 2
 • Thánh thất Long An

  Mở cửa: 07:00
  Đóng cửa: 18:00
 • Quán Khô Ốc

  Mở cửa: 14:00
  Đóng cửa: 22:30
  Thời gian đến địa điểm đã đóng cửa