DI TÍCH CHỢ MỸ BÌNH
DI TÍCH CHỢ MỸ BÌNH

Giới thiệu

Giá: Miễn phí

Số điện thoại: 02723867050

Thời gian tham quan tại một điểm: 120 phút

Mở cửa: 7:00 SA - Đóng cửa: 6:00 CH

Email: pvhtttantru@longan.gov.vn

Địa chỉ: khu phố Bình Hòa thị trấn Tân Trụ, Huyện Tân Trụ, tỉnh Long An Thị trấn Tân Trụ, Huyện Tân Trụ, Tỉnh Long An

Chợ Mỹ Bình được ông Tham Tại lập ra vào khoảng cuối thế kỉ XIX, đầu tiên có tên là chợ Tham Tại, sau đó con ông Tham Tại dùng tiền mua chức Huyện Hàm tục gọi là huyện Lâm nên tên chợ cũng đổi thành chợ Huyện Lâm. Vì tục kiên nên không ai được phép gọi đích danh Huyện Lâm nên từ đó về sau người ta gọi là chợ Ông Huyện. Sau năm 1954, chợ được đổi là chợ Mỹ Bình, kể từ năm 1962, chợ không còn nhóm họp nữa nhưng khu vực này vẫn được gọi chợ Mỹ Bình cho đến ngày nay.           Tháng 9/1945, thực dân Pháp núp bóng quân đồng minh Anh trở lại xâm lược Nam bộ, thực hiện kế hoạch tái chiếm Đông Dương. Về phía ta, ngay từ những ngày đầu thực dân Pháp trở lại gây hấn ngày 23/9/1945, Xứ ủy và Ủy ban Hành chính Kháng chiến Nam bộ đã ra quyết định phát động Nam bộ kháng chiến. Cùng ngày đó, Chủ tịch Ủy Ban Hành chính Kháng chiến ra lời hiệu triệu, kêu gọi đồng bào Nam bộ sắm gậy tầm vong, rèn giáo mác đứng ... Xem thêm

Bản đồ

Giới thiệu

×

          Chợ Mỹ Bình được ông Tham Tại lập ra vào khoảng cuối thế kỉ XIX, đầu tiên có tên là chợ Tham Tại, sau đó con ông Tham Tại dùng tiền mua chức Huyện Hàm tục gọi là huyện Lâm nên tên chợ cũng đổi thành chợ Huyện Lâm. Vì tục kiên nên không ai được phép gọi đích danh Huyện Lâm nên từ đó về sau người ta gọi là chợ Ông Huyện. Sau năm 1954, chợ được đổi là chợ Mỹ Bình, kể từ năm 1962, chợ không còn nhóm họp nữa nhưng khu vực này vẫn được gọi chợ Mỹ Bình cho đến ngày nay.

          Tháng 9/1945, thực dân Pháp núp bóng quân đồng minh Anh trở lại xâm lược Nam bộ, thực hiện kế hoạch tái chiếm Đông Dương. Về phía ta, ngay từ những ngày đầu thực dân Pháp trở lại gây hấn ngày 23/9/1945, Xứ ủy và Ủy ban Hành chính Kháng chiến Nam bộ đã ra quyết định phát động Nam bộ kháng chiến. Cùng ngày đó, Chủ tịch Ủy Ban Hành chính Kháng chiến ra lời hiệu triệu, kêu gọi đồng bào Nam bộ sắm gậy tầm vong, rèn giáo mác đứng lên đấu tranh đánh đuổi kẻ thù xâm lược.

          Năm 1946, thực dân Pháp bắt đầu mở rộng vùng kiểm soát lấn chiếm đánh đồn ở chợ Tân Trụ, chợ Mới, Nhựt Ninh…Thực dân Pháp kéo vào chiếm các trục giao thông quan trọng không gặp phải trở ngại gì lớn, như thế chúng càng có thái độ chủ quan khinh thường. Chính trong lúc này, bộ đội ta kết hợp với lực lượng du kích đánh trận lớn tại khu vực chợ Mỹ Bình vào ngày 30/6/1946. Đây là một trận đánh mà ta đã bày binh bố trận sẵn sàng rồi dùng cách dụ địch đến để tiêu diệt. Sáng ngày 30/6/1946, ta tung tin đồn là có bộ đội kháng chiến kéo về xã đêm qua, đang lùng sục bắt tề làng. Hay tin Pháp cử người xuống xem thực hư, tên này đã bị ta bắt và xử tử ngay tại buổi sáng hôm đó tại chợ Cai Tài. Tin tên này bị giết được cấp báo về Tân An bọn địch liền cho hơn một Đại đội lính Pháp chia làm hai cánh tiến quân xuống bao vây xã Mỹ Bình. Do ta chủ động nên bọn chúng bị đánh và trở tay không kịp. Địch chết vô số kể, trận đánh kết thúc trong ngày hôm đó, ta tiêu diệt 135 tên địch, bắn hư hỏng một xe jeep, thu trên một trăm súng. Ngày hôm sau, bọn giặc kéo quân xuống lấy xác và để trả thù đồng bọn, chúng đã phá nhà dân ở Quê Mỹ Thạnh và bắn chết một số dân thường.

Trận đánh đã gây tiến vang vì đây là chiến thắng lớn đầu tiên trên đất Tân Trụ kể từ khi thực dân Pháp trở lại xâm chiếm Nam bộ.

Chợ Mỹ Bình đã được Ủy Ban nhân dân tỉnh Long An xếp hạng là di tích cấp tỉnh tại Quyết định số 1105/UB.QĐ.93, ngày 18/6/1993. 

 

Nhận xét và đánh giá


Tất cả
(Từ tổng số nhận xét)

Lịch trình mẫu

Lưu trú

Ẩm thực

Giải trí