DI TÍCH NGÃ TƯ ĐỨC HÒA
DI TÍCH NGÃ TƯ ĐỨC HÒA
DI TÍCH NGÃ TƯ ĐỨC HÒA
DI TÍCH NGÃ TƯ ĐỨC HÒA
DI TÍCH NGÃ TƯ ĐỨC HÒA
DI TÍCH NGÃ TƯ ĐỨC HÒA
DI TÍCH NGÃ TƯ ĐỨC HÒA
DI TÍCH NGÃ TƯ ĐỨC HÒA

Giới thiệu

Giá: Miễn phí

Số điện thoại: 0272 3850488

Thời gian tham quan tại một điểm: 30 phút

Mở cửa: 7:30 SA - Đóng cửa: 4:30 CH

Email: dndnhat@gmail.com

Địa chỉ: Thị trấn Đức Hòa, Huyện Đức Hòa,

Khu vực ngã tư Đức Hòa là địa điểm ghi dấu cuộc biểu tình chống thực dân Pháp của khoảng 5.000 đồng bào quận Đức Hòa vào ngày 04/06/1930 dưới sự lãnh đạo của đồng chí Châu Văn Liêm và đồng chí Võ Văn Tần. Cũng chính nơi đây, thực dân Pháp đã lập đài xử bắn để giết hại nhiều chiến sĩ Nam Kỳ khởi nghĩa quận Đức Hòa vào tháng 07/1941. Cuộc biểu tình của nhân dân Đức Hòa ngày 04/06/1930 là cuộc biểu tình lớn đầu tiên được chuẩn bị và diễn ra dưới sự lãnh đạo của Đảng cộng sản Đông Dương mà trực tiếp là Tỉnh ủy Chợ Lớn, thể hiện lòng tin của nhân dân lao động trước sự lãnh đạo của Đảng đối với sự nghiệp giải phóng dân tộc. Địa điểm xử bắn các chiến sĩ Nam kỳ khởi nghĩa là bằng chứng cho tinh thần bất khuất, ý chí giành độc lập tự do của nhân dân Đức Hòa nói riêng, nhân dân Việt Nam nói chung. Ngã Tư Đức Hòa đã được Bộ Văn hóa - Thông tin xếp hạng là di tích cấp quốc gia tại Quyết định số 1570/VH-QĐ, ngày ... Xem thêm

Bản đồ

Giới thiệu

×

Khu vực ngã tư Đức Hòa là địa điểm ghi dấu cuộc biểu tình chống thực dân Pháp của khoảng 5.000 đồng bào quận Đức Hòa vào ngày 04/06/1930 dưới sự lãnh đạo của đồng chí Châu Văn Liêm và đồng chí Võ Văn Tần. Cũng chính nơi đây, thực dân Pháp đã lập đài xử bắn để giết hại nhiều chiến sĩ Nam Kỳ khởi nghĩa quận Đức Hòa vào tháng 07/1941.

Cuộc biểu tình của nhân dân Đức Hòa ngày 04/06/1930 là cuộc biểu tình lớn đầu tiên được chuẩn bị và diễn ra dưới sự lãnh đạo của Đảng cộng sản Đông Dương mà trực tiếp là Tỉnh ủy Chợ Lớn, thể hiện lòng tin của nhân dân lao động trước sự lãnh đạo của Đảng đối với sự nghiệp giải phóng dân tộc. Địa điểm xử bắn các chiến sĩ Nam kỳ khởi nghĩa là bằng chứng cho tinh thần bất khuất, ý chí giành độc lập tự do của nhân dân Đức Hòa nói riêng, nhân dân Việt Nam nói chung.

Ngã Tư Đức Hòa đã được Bộ Văn hóa - Thông tin xếp hạng là di tích cấp quốc gia tại Quyết định số 1570/VH-QĐ, ngày 05/09/1989./.

Hiện nay di tích được xem là một điểm đến vừa là sân chơi vừa là nơi để thế hệ trẻ học tập về quá khứ hào hùng trong đấu tranh bảo vệ tổ quốc của ông cha. Bên cạnh các công trình tôn tạo và di tích gốc mang giá trị lịch sử, khuôn viên còn có công viên cây xanh phục vụ nhu cầu giải trí, hoạt động thể thao cho người dân địa phương và du khách.

Nhận xét và đánh giá


Tất cả
(Từ tổng số nhận xét)

Lịch trình mẫu

Lưu trú

Ẩm thực

Địa điểm

Giải trí