ĐÌNH THẦN ĐỨC HÒA
ĐÌNH THẦN ĐỨC HÒA
ĐÌNH THẦN ĐỨC HÒA
ĐÌNH THẦN ĐỨC HÒA
ĐÌNH THẦN ĐỨC HÒA

Giới thiệu

Giá: Miễn phí

Số điện thoại: 02723851278

Thời gian tham quan tại một điểm: 120 phút

Mở cửa: 7:00 SA - Đóng cửa: 6:00 CH

Email: pvhttduchoa@longan.gov.vn

Địa chỉ: Thị trấn Đức Hòa, Huyện Đức Hòa, Tỉnh Long An

Đình Đức Hòa tọa lạc tại số 216C/3, Khu vực 3, Thị trấn Đức Hòa, huyện Đức Hoà tỉnh Long An từ lâu đã trở thành một trong những thành tố của thiết chế văn hóa làng xã truyền thống tỉnh Long An. Trải qua bao thăng trầm của lịch sử, đình Đức Hòa hiện còn lưu giữ 1 đạo sắc phong được vua Tự Đức ban vào năm 1852, 20 bức hoành phi (bằng gỗ), 7 cặp đối liên (bằng gỗ), 1 cuốn thư (bằng gỗ), cùng 8 bức đại tự (gồm 4 bức bằng gỗ đã có khi lập Đình và 4 bức bằng đá được làm thêm trong đơt trùng tu năm 2017)

Bản đồ

Giới thiệu

×

Đình Đức Hòa tọa lạc tại số 216C/3, Khu vực 3, Thị trấn Đức Hòa, huyện Đức Hoà tỉnh Long An từ lâu đã trở thành một trong những thành tố của thiết chế văn hóa làng xã truyền thống tỉnh Long An. Trải qua bao thăng trầm của lịch sử, đình Đức Hòa hiện còn lưu giữ 1 đạo sắc phong được vua Tự Đức ban vào năm 1852, 20 bức hoành phi (bằng gỗ), 7 cặp đối liên (bằng gỗ), 1 cuốn thư (bằng gỗ), cùng 8 bức đại tự (gồm 4 bức bằng gỗ đã có khi lập Đình và 4 bức bằng đá được làm thêm trong đơt trùng tu năm 2017)

Nhận xét và đánh giá


Tất cả
(Từ tổng số nhận xét)

Lịch trình mẫu

Lưu trú

Ẩm thực

Địa điểm

Giải trí