Bệnh viện Đa khoa tỉnh

Số 211, Nguyễn Thông, Phường 3, Thành phố Tân An, tỉnh Long An

Số điện thoại: 0272 3826 330

Trung tâm Y tế huyện Bến Lức

Số 126, Nguyễn Hữu Thọ, Khu phố 3, TT Bến Lức, huyện Bến Lức, tỉnh Long An

Số điện thoại: 0272 3636 393

Trạm Y tế xã Thạnh Lợi

Ấp 5, xã Thạnh Lợi, huyện Bến Lức, tỉnh Long An

Số điện thoại: 0272 3873 659

Trạm Y tế xã Mỹ Yên

Ấp 4, xã Mỹ Yên, huyện Bến Lức, tỉnh Long An

Số điện thoại: 0272 3642 901

Trạm Y tế xã Tân Bửu

Ấp Chợ, xã Tân Bửu, huyện Bến Lức, tỉnh Long An

Số điện thoại: 0272 3648 756

Trạm Y tế xã Tân Hòa

Ấp 1, xã Tân Hòa, huyện Bến Lức, tỉnh Long An

Số điện thoại: 0272 3873 839

Trung tâm Y tế huyện Cần Đước cơ sở 2

Ấp 2, xã Tân Trạch, huyện Cần Đước, tỉnh Long An

Số điện thoại: 0272 3880 325

Trạm Y tế xã Long Định

Ấp 1, xã Long Định, huyện Cần Đước, tỉnh Long An

Số điện thoại: 0272 3872 425

Trạm Y tế xã Long Cang

Ấp 2, xã Long An, huyện Cần Đước, tỉnh Long An

Số điện thoại: 0272 3883 235

Trạm Y tế xã Phước Vân

Ấp 4, xã Phước Vân, huyện Cần Đước, tỉnh Long An

Số điện thoại: 0272 3883 349

Trạm Y tế xã Long Trạch

Ấp Long Thanh, xã Long Trạch, huyện Cần Đước, tỉnh Long An

Số điện thoại: 0272 3880 505

Trạm Y tế xã Mỹ Lệ

Ấp Rạch Đào, xã Mỹ Lệ, huyện Cần Đước, tỉnh Long An

Số điện thoại: 0272 3882 149

Trạm Y tế xã Mỹ Quí Đông

Ấp 4, xã Mỹ Quí Đông, huyện Đức Huệ, tỉnh Long An

Số điện thoại: 0272 3856 195

Tổ công tác Y tế Thị Trấn

Khu Phố 3, TT Tân Thạnh, huyện Tân Thạnh, tỉnh Long An

Số điện thoại: 0272 3844 536

Trạm Y tế xã Quê Mỹ Thạnh

Ấp 2, xã Quê Mỹ Thạnh, Huyện Tân Trụ, tỉnh Long An

Số điện thoại: 0272 3889 329

Trạm Y tế xã Lạc Tấn

Ấp 5, xã Lạc Tấn, Huyện Tân Trụ, tỉnh Long An

Số điện thoại: 0272 3889 048

Trạm Y tế xã Bình Tịnh

Ấp Bình Thạnh, xã Bình Tịnh, Huyện Tân Trụ, tỉnh Long An

Số điện thoại: 0272 3867 703

Trạm Y tế xã An Nhựt Tân

Ấp 2, xã An Nhựt Tân, Huyện Tân Trụ, tỉnh Long An

Số điện thoại: 0272 3867 337

Trạm Y tế xã Bình Trinh Đông

Ấp Bình Tây, xã Bình Trinh Đông, Huyện Tân Trụ, tỉnh Long An

Số điện thoại: 0272 3867 572

Trạm Y tế xã Đức Tân

Ấp Tân Lợi , xã Đức Tân, Huyện Tân Trụ, tỉnh Long An

Số điện thoại: 0272 3867 571

Trạm Y tế xã Thạnh Trị

Số 366, ấp 2, xã thạnh Trị, thị xã Kiến Tường, tỉnh Long An

Số điện thoại: 0272 3951 149

Trạm Y tế xã Kiến Bình

Ấp 7 mét, xã Kiến Bình, huyện Tân Thạnh, tỉnh Long An

Số điện thoại: 0272 3844 751

Trạm Y tế xã Tân Lập

Ấp Trương Công Ý, xã Tân Lập, huyện Tân Thạnh, tỉnh Long An

Số điện thoại: 0272 3948 311

Trạm Y tế xã Tân Thành

Ấp 3, xã Tân Thành, huyện Tân Thạnh, tỉnh Long An

Số điện thoại: 0272 3815 339

Trạm Y tế xã Tân Ninh

Ấp Bằng Lăng, xã Tân Ninh, huyện Tân Thạnh, tỉnh Long An

Số điện thoại: 0272 3815 204

Trạm Y tế xã Tân Phước Tây

Ấp 3, xã Tân Phước Tây, Huyện Tân Trụ, tỉnh Long An

Số điện thoại: 0272 3867 573

Trạm Y tế xã Nhựt Ninh

Ấp Bình Thạnh, xã Nhựt Ninh, Huyện Tân Trụ, tỉnh Long An

Số điện thoại: 0272 3867 084

Trạm Y tế xã Tân Tây

Ấp 1, xã Tân Tây, huyện Thạnh Hóa, tỉnh Long An

Số điện thoại: 0272 3916 108

Trạm Y tế xã Tân Hiệp

Ấp 2, xã Tân Hiệp, huyện Thạnh Hóa, tỉnh Long An

Số điện thoại: 0272 3919 980

Trạm Y tế xã Thủy Đông

Ấp Nước Trong, xã Thủy Đông, huyện Thạnh Hóa, tỉnh Long An

Số điện thoại: 0272 3857 996

Trạm Y tế xã Thạnh Phú

Ấp Thạnh Lập, xã Thạnh Phú, huyện Thạnh Hóa, tỉnh Long An

Số điện thoại: 0272 3859 903

Trạm Y tế xã Thạnh An

Ấp 3, xã Thạnh An, huyện Thạnh Hóa, tỉnh Long An

Số điện thoại: 0272 2246 450

Trạm Y tế xã Thuận Nghĩa Hòa

Ấp Trà Cú, xã Thuận Nghĩa Hòa, huyện Thạnh Hóa, tỉnh Long An

Số điện thoại: 0869 538 992

Trạm Y tế xã Nhị Thành

Ấp 1, xã Nhị Thành, huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An

Số điện thoại: 0272 3865 822

Trạm Y tế xã Bình Thạnh

Ấp Bình Lương 1, xã Bình Thạnh, huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An

Số điện thoại: 0272 3865 898

Trạm Y tế xã Bình An

Ấp Vàm Kinh, xã Bình An, huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An

Số điện thoại: 0272 3864 268

Bệnh viện Tâm thần

Số 176, Nguyễn Thái Bình, Phường 3, Thành phố Tân An, tỉnh Long An

Số điện thoại: 0272 3581 116

Trạm Y tế thị trấn Đức Hòa

Khu phố 3, TT Đức Hoà, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An

Số điện thoại: 0272 3850 150

Trạm Y tế xã Tân Phú

Ấp Chánh ,xã Tân Phú, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An

Số điện thoại: 0272 3852 617

Trạm Y tế xã Hiệp Hòa

Ấp Hòa Thuận 2, xã Hiệp Hòa, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An

Số điện thoại: 0272 3755 592

Trạm Y tế xã Hòa Khánh Đông

Ấp Bình Thủy, xã Hòa Khánh Đông, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An

Số điện thoại: 0272 3852 580

Trạm Y tế xã Đức Lập Thượng

Ấp Tân Hội, xã Đức Lập Thượng, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An

Số điện thoại: 0272 3852 559

Trạm Y tế xã Đức Hòa Hạ

Ấp Bình Tả 1, xã Đức Hòa Hạ, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An

Số điện thoại: 0272 3810 137

Trạm Y tế xã Hựu Thạnh

Ấp 3A, xã Hựu Thạnh, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An

Số điện thoại: 0272 3810 035

Trạm Y tế xã Bình Hòa Nam

Ấp 3, xã Bình Hòa Nam, huyện Đức Huệ, tỉnh Long An

Số điện thoại: 0272 3508 190

Trạm Y tế xã Bình Hòa Hưng

Ấp 2, xã Bình Hòa Hưng, huyện Đức Huệ, tỉnh Long An

Số điện thoại: 0272 3787 127

Trạm Y tế xã Bình Hòa Tây

Ấp Bình Tây 1, xã Bình Hòa Tây, Huyên Mộc Hóa, tỉnh Long An

Số điện thoại: 0272 3842 669

Trạm Y tế xã Bình Hòa Trung

Ấp Bình Nam, xã Bình Hòa Trung, huyện Mộc Hóa, tỉnh Long An

Số điện thoại: 0272 3840 791

Trạm Y tế xã Bình Thạnh

Ấp Gò Vò Nhỏ, xã Bình Thạnh, huyện Mộc Hóa, tỉnh Long An

Số điện thoại: 0272 3509 435

Trạm Y tế xã Tân Thành

Ấp Cả Đá, xã Tân Thành, huyện Mộc Hóa, tỉnh Long An

Số điện thoại: 0272 3584 699

Trạm Y tế xã Vĩnh Lợi

Ấp Cả Sách, xã Vĩnh Đại, huyện Tân Hưng, tỉnh Long An

Số điện thoại: 0272 3398 902

Trạm Y tế xã Vĩnh Thạnh

Ấp Cái Tràm, xã Vinh Thạnh, huyện Tân Hưng, tỉnh Long An

Số điện thoại: 0272 3986 518

Trạm Y tế xã Mỹ Phú

Ấp 3, xã Mỹ Phú, huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An

Số điện thoại: 0272 3830 238

Trạm Y tế xã Mỹ An

Ấp 3, xã Mỹ An, huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An

Số điện thoại: 0272 3599 216

Trạm Y tế xã Mỹ Thạnh

Ấp 4, xã Mỹ Thạnh, huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An

Số điện thoại: 0272 3611 286

Trạm y tế xã Long Thuận

Ấp 2, xã Long Thuận, huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An

Số điện thoại: 0272 3863 467

Bệnh viện ĐKKV Cần Giuộc

Số 79, Nguyễn An Ninh, TT. Cần Giuộc, Cần Giuộc, tỉnh Long An

Số điện thoại: 0272 3874 213

Trung tâm Y tế huyện Châu Thành

Ấp Hội Xuân, Thị trấn Tầm Vu, huyện Châu Thành, tỉnh Long An

Số điện thoại: 0272 3878 362

Trung tâm Y tế huyện Vĩnh Hưng

Tỉnh lộ 831, Ấp Rạch Bùi, TT Vĩnh Hưng, huyện Vĩnh Hưng, tỉnh Long An

Số điện thoại: 0272 3847 755

Trạm Y tế xã An Ninh Đông

Ấp An Hiệp, xã An Ninh Đông, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An

Số điện thoại: 0272 3853 230

Trạm Y tế xã Vĩnh Trị

Ấp Gò Cát, xã Vĩnh Trị, huyện Vĩnh Hưng, tỉnh Long An

Số điện thoại: 0272 3848 198

Trạm Y tế xã Vĩnh Thuận

Ấp Cả Nga, xã Vĩnh Thuận, huyện Vĩnh Hưng, tỉnh Long An

Số điện thoại: 0272 6502 337

Trạm Y tế xã Thái Trị

Ấp Thái Quang, xã Thái Trị, huyện Vĩnh Hưng, tỉnh Long An

Số điện thoại: 0272 3973 206

Phòng Khám Đa Khoa Mỹ Hạnh

Ấp Mới 2, xã Mỹ Hạnh Nam, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An

Số điện thoại: 0272 3765 919

Trạm y tế xã Phước Lại

Ấp Tân Thanh A, xã Phước Lại, huyện Cần Giuộc

Số điện thoại: 0272 373 1820

Trạm y tế xã Phước Vĩnh Đông

Ấp Thạnh Trung, xã Phước Vĩnh Đông, huyện Cần Giuộc

Số điện thoại: 0272 3896 489

Trạm y tế xã Long Phụng

Ấp Tây Phú, xã Long Phụng, huyện Cần Giuộc

Số điện thoại: 0272 3876 588

Trạm Y tế xã Tân Đông

Ấp 3, xã Tân Đông, huyện Thạnh Hóa, tỉnh Long An

Số điện thoại: 0272 3857 996

Trạm Y tế xã Thủy Tây

Ấp 1, xã Thủy Tây, huyện Thạnh Hóa, tỉnh Long An

Số điện thoại: 0272 3857 216

Trạm Y tế xã Thạnh Phước

Ấp Cả Sáu, xã Thạnh Phước, huyện Thạnh Hóa, tỉnh Long An

Số điện thoại: 0272 3859 835

Trạm Y tế xã Thuận Bình

Ấp Đồng A, xã Thuận Bình, huyện Thạnh Hóa, tỉnh Long An

Số điện thoại: 0272 3911 842

Trạm Y tế xã Tân Thành

Ấp 3, xã Tân Thành, huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An

Số điện thoại: 0272 3611 285

Trạm Y tế xã Tuyên Bình Tây

Ấp Cả Rưng, xã Tuyên Bình Tây, huyện Vĩnh Hưng, tỉnh Long An

Số điện thoại: 0272 3847 054

Trạm Y tế xã Khánh Hưng

Ấp Gò Châu Mai, xã Khánh Hưng, huyện Vĩnh Hưng, tỉnh Long An

Số điện thoại: 0272 3978 823

Trạm Y tế Phường 3

Số 86, đường Huỳnh Hữu Thống, phường 3, TP Tân An, tỉnh Long An

Số điện thoại: 0272 3823 772

Trạm Y tế Phường 5

Số 23, đường Cử Luyện, phường 5, TP Tân An, tỉnh Long An

Số điện thoại: 0272 3832 488

Trạm Y tế Phường 7

đường Châu Thị Kim, phường 7, TP Tân An, tỉnh Long An

Số điện thoại: 0272 3550 788

Trạm Y tế Phường Tân Khánh

Số 177, đường Hoàng Anh, phường Tân Khánh, TP Tân An, tỉnh Long An

Số điện thoại: 0272 3511 677

Trạm Y tế xã Bình Tâm

Đường Nguyễn Thông, ấp 3, xã Bình Tâm, TP Tân An, tỉnh Long An

Số điện thoại: 0272 3827 317

Trạm Y tế xã Nhơn Thạnh Trung

Đường tỉnh lộ 833, ấp Nhơn Thuận, xã Nhơn Thạnh Trung, TP Tân An, tỉnh Long An

Số điện thoại: 0272 3824 981

Phòng Khám Medic Phú Khang

Số 31-33, Nguyễn Hữu Thọ, Thị trấn Bến Lức, huyện Bến Lức, tỉnh Long An

Số điện thoại: 0272 3630 333

Phòng Khám Vạn An 1

Số 26A, Bạch Đằng, Phường 2, Thành phố Tân An, tỉnh Long An

Số điện thoại: 0272 3525 678

Bệnh viện Y học Cổ truyền

Số 34, Bạch Đằng, Thành phố Tân An, tỉnh Long An

Số điện thoại: 0272 3820 265

Bệnh viện Lao Bệnh phổi tỉnh

Số 319, Châu Thị Kim, Phường 7, Thành phố Tân An, tỉnh Long An

Số điện thoại: 0272 3826 335

Phòng Khám Long Hậu

ấp 3, xã Long Hậu, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An

Số điện thoại: 028 3873 4183

Trạm Y tế xã Tuyên Thạnh

Ấp Bắc Chan 1, xã Tuyên Thạnh, thị xã Kiến Tường, tỉnh Long An

Số điện thoại: 0272 3842 141

Trạm Y tế xã Hưng Điền

Ấp Cây Me, xã Hưng Điền, huyện Tân Hưng, tỉnh Long An

Số điện thoại: 0272 3860 165

Trạm Y tế xã Vĩnh Châu A

Ấp Vĩnh Nguyện, xã Vĩnh Châu A, huyện Tân Hưng, tỉnh Long An

Số điện thoại: 0272 3603 071

Trạm Y tế xã Vĩnh Bửu

Ấp 4, xã Vĩnh Bửu, huyện Tân Hưng, tỉnh Long An

Số điện thoại: 0272 3603 808

Phòng khám đa khoa khu vực Huỳnh Việt Thanh

Ấp Huỳnh Thơ, xã Hậu Thạnh Đông, huyện Tân Thạnh, tỉnh Long An

Số điện thoại: 0272 3846 766

Trạm Y tế xã Bắc Hòa

Ấp Hòa Hưng, xã Bắc Hòa, huyện Tân Thạnh, tỉnh Long An

Số điện thoại: 0272 3846 084

Trạm Y tế xã Tân Hòa

Ấp Văn Phòng, xã Tân Hòa, huyện Tân Thạnh, tỉnh Long An

Số điện thoại: 0272 3954 937

Trạm Y tế xã Tân Bình

Ấp Hiệp Tành, xã Tân Bình, huyện Tân Thạnh, tỉnh Long An

Số điện thoại: 0272 3844 687

Trạm Y tế xã Hậu Thạnh Đông

Ấp Huỳnh Thơ, xã Hậu Thạnh Đông, huyện Tân Thạnh, tỉnh Long An

Số điện thoại: 0272 3846 181

Trung tâm Y tế huyện Tân Trụ

Ấp Tân Bình, TT Tân Trụ, huyện Tân Trụ, tỉnh Long An

Số điện thoại: 0272 3867 360

Trạm Y tế xã Tân Lân

Ấp Nhà Trường, xã Tân Ân, huyện Cần Đước, tỉnh Long An

Số điện thoại: 0272 3882 232

Trạm Y tế xã Long Hựu Tây

Ấp Tây, xã Long Hựu Tây, huyện Cần Đước, tỉnh Long An

Số điện thoại: 0272 3884 221

Trạm Y tế xã Tân Chánh

Ấp Đông Trung, xã Tân Chánh, huyện Cần Đước, tỉnh Long An

Số điện thoại: 0272 3882 138

Trạm Y tế xã Phước Tuy

Ấp 2, xã Phước Tây, huyện Cần Đước, tỉnh Long An

Số điện thoại: 0272 3882 166

Trạm y tế xã Long Hậu

Ấp 4, xã Long Hậu, huyện Cần Giuộc

Số điện thoại: 0272 373 1840

Trạm Y tế xã Vĩnh Công

Ấp 8, xã Vĩnh Công, huyện Châu Thành, tỉnh Long An

Số điện thoại: 0272 3877 160

Trạm Y tế xã Hiệp Thạnh

Ấp 5, xã Hiệp Thạnh, huyện Châu Thành, tỉnh Long An

Số điện thoại: 0272 3877 560

Trạm Y tế xã An Lục Long

Ấp Ông Buội, xã An Lục Long, huyện Châu Thành, tỉnh Long An

Số điện thoại: 0272 3878 156

Trạm Y tế xã Thanh Phú Long

Ấp Thanh Phú , xã Thanh Phú Long, huyện Châu Thành, tỉnh Long An

Số điện thoại: 0272 3664 293

Trạm Y tế xã Thanh Vĩnh Đông

Ấp Xuân Hòa 2, xã Thân Vĩnh Đông, huyện Châu Thành, tỉnh Long An

Số điện thoại: 0272 3879 021

Trạm Y tế xã An Thạnh

Ấp 2, xã An Thạnh, huyện Bến Lức, tỉnh Long An

Số điện thoại: 0272 3875193

Trạm y tế xã Bình Đức

Ấp 5, xã Thạnh Đức, huyện Bến Lức, tỉnh Long An

Số điện thoại: 0272 3634 319

Trạm Y tế xã Mỹ Thạnh Bắc

Ấp 5, xã Mỹ Thạnh Bắc, huyện Đức Huệ, tỉnh Long An

Số điện thoại: 0272 3897 316

Trạm Y tế xã Mỹ Thạnh Tây

Ấp Voi, xã Mỹ Thạnh Tây, huyện Đức Huệ, tỉnh Long An

Số điện thoại: 0272 3786 100

Trạm Y tế xã An Vĩnh Ngãi

đường Châu Thị Kim, ấp Vĩnh Hòa, xã An Vĩnh Ngãi, TP Tân An, tỉnh Long An

Số điện thoại: 0272 3552 371

Trạm Y tế xã Thạnh Hòa

Ấp 3, xã Thạnh Hòa, huyện Bến Lức, tỉnh Long An

Số điện thoại: 0272 3639 015

Trạm Y tế xã Nhơn Ninh

Ấp Tân Long, xã Nhơn Ninh, huyện Tân Thạnh, tỉnh Long An

Số điện thoại: 0272 3815 230

Trạm Y tế xã Vĩnh Châu B

Ấp 2, xã Vĩnh Châu B, huyện Tân Hưng, tỉnh Long An

Số điện thoại: 0272 3862 044

Trung tâm Y tế Thị xã Kiến Tường

Số 27, đường 30/4, phường 1, Thị xã Kiến Tường, tỉnh Long An

Số điện thoại: 0272 3842 348

Trạm Y tế xã Mỹ Lạc

085F Ấp Bà Mía, xã Mỹ Lạc, huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An

Số điện thoại: 0272 3863 303

Trạm Y tế xã Long Thành

Ấp 3, xã Long Thành, huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An

Số điện thoại: 0869 532 789

Trạm Y tế xã Tân Lập

Ấp 2, xã Tân Lập, huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An

Số điện thoại: 0272 3502 103

Trạm Y tế xã Vĩnh Bình

Ấp 1, xã Vĩnh Bình, huyện Vĩnh Hưng, tỉnh Long An

Số điện thoại: 0272 3848 307

Trung tâm Y tế huyện Thạnh Hóa

Khu phố 3, TT Thạnh Hóa, huyện Thạnh Hóa, tỉnh Long An

Số điện thoại: 0272 3857 499

Trung tâm Y tế huyện Thủ Thừa

Ấp 3, Nhà Thương, TT Thủ Thừa, huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An

Số điện thoại: 0272 3864 233

Trạm Y tế xã Long Thạnh

Ấp 2, xã Long Thạnh, huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An

Số điện thoại: 0272 3863 465

Trung tâm Y tế huyện Mộc Hóa

Ấp 2, xã Bình Phong Thạnh, huyện Mộc Hóa, tỉnh Long An

Số điện thoại: 0272 3956 818

Bệnh viện ĐKKV Đồng Tháp Mười (ở TX Kiến Tường)

29 Đường 30/4, Khu phố 3, Phường 1, Thị xã Kiến Tường, tỉnh Long An

Số điện thoại: 0272 3841 229

Bệnh viện ĐKKV Hậu Nghĩa

Ấp Tân Bình, xã Hòa Khánh Tây, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An

Số điện thoại: 0272 3852 433

Trung tâm Y tế huyện Cần Đước

Khu 1B, TT Cần Đước, huyện Cần Đước, tỉnh Long An

Số điện thoại: 0272 3881 222

Trung tâm Y tế huyện Cần Giuộc

Số 28, đường Nghĩa Sĩ Cần Giuộc, TT Cần Giuộc, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An

Số điện thoại: 0272 3875 184

Trung tâm Y tế Thành phố Tân An

96 Cách Mạng Tháng 8, Phường 1, TP Tân An, tỉnh Long An

Số điện thoại: 0272 3838 250

Trạm Y tế xã Long Hiệp

Ấp Chánh, xã Long Hiệp, huyện Bến Lức, tỉnh Long An

Số điện thoại: 0272 3890 330

Trạm Y tế xã Thanh Phú

Ấp Thanh Hiệp, xã Thanh Phú, huyện Bến Lức, tỉnh Long An

Số điện thoại: 0272 3872 965

Trạm Y tế xã Tuyên Bình

Ấp Rạch Mây, xã Tuyên Bình, huyện Vĩnh Hưng, tỉnh Long An

Số điện thoại: 0272 3847 729

Trạm Y tế xã Thái Bình Trung

Ấp Trung Trực, xã thái Bình Trung, huyện Vĩnh Hưng, tỉnh Long An

Số điện thoại: 0272 3973 127

Trung tâm Y tế huyện Đức Hòa

Ô 3, Khu A, Thị trấn Hậu Nghĩa, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An

Số điện thoại: 0272 3851 873

Trung tâm Y tế huyện Đức Huệ

Số 328, Khu phố 2, TT Đông Thành, huyện Đức Huệ, tỉnh Long An

Số điện thoại: 0272 3855 934

Trung tâm Y tế huyện Tân Hưng

Số 2, đường 3/2, Khu phố Gò Thuyền, huyện Tân Hưng, tỉnh Long An

Số điện thoại: 0272 3862 250

Trung tâm Y tế huyện Tân Thạnh

Số 54, Khu phố I, TT Tân Thạnh, huyện Tân Thạnh, tỉnh Long An

Số điện thoại: 0272 3941 495

Trạm Y tế xã Long Hòa

Ấp 4, xã Long Hòa, huyện Cần Đước, tỉnh Long An

Số điện thoại: 0272 3722 488

Trạm Y tế xã Nhơn Hòa Lập

Ấp Huỳnh Hớn, xã Nhơn Hòa Lập, huyện Tân Thạnh, tỉnh Long An

Số điện thoại: 0272 3846 306

Trạm Y tế xã Mỹ Bình

Ấp Bình Tây, xã Mỹ Bình, Huyện Tân Trụ, tỉnh Long An

Số điện thoại: 0272 3592 363

Trạm Y tế xã Bĩnh Lãng

Ấp Bình Đức, xã Bình Lãng, Huyện Tân Trụ, tỉnh Long An

Số điện thoại: 0272 3867 417

Trạm Y tế xã Phường 3

Nguyễn Đình Chiểu, khu phố 1, thị xã Kiến Tường, tỉnh Long An

Số điện thoại: 0272 3842 483

Trạm Y tế xã Bình Hiệp

Ấp Ông Nhan Tây, xã Bình Hiệp, thị xã Kiến Tường, tỉnh Long An

Số điện thoại: 0272 3951 634

Trạm Y tế xã Tân Trạch

Ấp 3, xã Tân Trạch, huyện Cần Đước, tỉnh Long An

Số điện thoại: 0272 3880 034

Trạm Y tế xã Long Sơn

Ấp 5, xã Long Sơn, huyện Cần Đước, tỉnh Long An

Số điện thoại: 0272 3883 118

Trạm Y tế xã Long Hựu Đông

Ấp Chợ, xã Long Hựu Đông, huyện Cần Đước, tỉnh Long An

Số điện thoại: 0272 3884 119

Trạm Y tế xã Tân Ân

Ấp 6, xã Tân Ân, huyện Cần Đước, tỉnh Long An

Số điện thoại: 0272 3881 117

Trạm Y tế xã Phước Đông

Ấp 3, xã Phước Đông, huyện Cần Đước, tỉnh Long An

Số điện thoại: 0272 3882 191

Trạm Y tế xã Tân Kim

Ấp Kim Điền, xã Tân Kim, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An

Số điện thoại: 0272 3875 193

Trạm y tế xã Phước Lý

Ấp Phước Lý, Xã Phước Lý, huyện Cần Giuộc

Số điện thoại: 0272 3892 119

Trạm y tế xã Long Thượng

Ấp Long Thạnh, xã Long Thượng, huyện Cần Giuộc

Số điện thoại: 0272 3892 513

Trạm y tế xã Phước Hậu

Ấp Long Khánh, xã Phước Hậu, huyện Cần Giuộc

Số điện thoại: 0272 3892 693

Trạm y tế xã Mỹ Lộc

Ấp Lộc Tiền, xã Mỹ Lộc, huyện Cần Giuộc

Số điện thoại: 0272 3892 478

Trạm y tế xã Phước Lâm

Ấp Phước Kế, xã Phước Lâm, huyện Cần Giuộc

Số điện thoại: 0272 3737 236

Trạm y tế xã Thuận Thành

Ấp Thuận Nam, xã Thuận Thành, huyện Cần Giuộc

Số điện thoại: 0272 3895 065

Trạm y tế xã Long An

Ấp 2, xã Long An, huyện Cần Giuộc

Số điện thoại: 0272 3895 221

Trạm y tế xã Trường Bình

Số 446 QL 55, xã Trường Bình, huyện Cần Giuộc

Số điện thoại: 0272 3874 780

Trạm y tế xã Phước Vĩnh Tây

Ấp 1, xã Phước Vĩnh Tây, huyện Cần Giuộc

Số điện thoại: 0272 3876 389

Trạm Y tế xã Mỹ Hạnh Bắc

Ấp Rừng Dầu, xã Mỹ Hạnh Bắc, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An

Số điện thoại: 0272 3849 013

Trạm Y tế xã Mỹ Thạnh Đông

Ấp 4, xã Mỹ Thạnh Đông, huyện Đức Huệ, tỉnh Long An

Số điện thoại: 0272 3855 257

Trạm Y tế xã Mỹ Bình

Ấp 1, xã Mỹ Bình, huyện Đức Huệ, tỉnh Long An

Số điện thoại: 0272 3787 363

Trạm Y tế xã Mỹ Quí Tây

Ấp 1, xã Mỹ Quí Tây, huyện Đức Huệ, tỉnh Long An

Số điện thoại: 0272 3856 248

Trạm Y tế xã Bình Hòa Bắc

Ấp Hòa Tây, xã Bình Hòa Bắc, huyện Đức Huệ, tỉnh Long An

Số điện thoại: 0272 3854493

Trạm Y tế xã Bình Thành

Ấp 2, xã Bình Thành, huyện Đức Huệ, tỉnh Long An

Số điện thoại: 0272 3787 987

Trạm Y tế xã Bình Hòa Đông

Ấp 2, xã Binh Hòa Đông, huyện Mộc Hóa, tỉnh Long An

Số điện thoại: 0272 3956 017

Trạm Y tế Phường 2

Khu dân cư khu phố 5, phường 2, thị xã Kiến Tường, tỉnh Long An

Số điện thoại: 0272 3842 820

Trạm Y tế xã Bình Tân

Ấp Cái Đôi Đông, xã Bình Tân, thị xã Kiến Tường, tỉnh Long An

Số điện thoại: 0272 3951 732

Trạm Y tế xã Thạnh Hưng

Ấp Bầu Vuông, xã Thạnh Hưng, thị xã Kiến Tường, tỉnh Long An

Số điện thoại: 0272 3957 712

Trạm Y tế xã Hưng Điền B

Ấp Kinh Mới, xã Hưng Điền B, huyện Tân Hưng, tỉnh Long An

Số điện thoại: 0272 3860 073

Trạm Y tế xã Hưng Hà

Ấp Hòa Long, xã Hưng Hòa, huyện Tân Hưng, tỉnh Long An

Số điện thoại: 0272 3216 849

Trạm Y tế xã Hưng Thạnh

Ấp Gò Gòn, xã Hưng Thạnh, huyện Tân Hưng, tỉnh Long An

Số điện thoại: 0272 3861 552

Trạm Y tế xã Hậu Thạnh Tây

Ấp Ngọc Ân, xã Hậu Thạnh Tây, huyện Tân Thạnh, tỉnh Long An

Số điện thoại: 0272 3846 210

Trạm Y tế xã Hướng Thọ Phú

Đường Lê Văn Tưởng, ấp Đạo Thạnh, xã Hướng Thọ Phú, TP Tân An, tỉnh Long An

Số điện thoại: 0272 3831 450

Trạm Y tế xã Lợi Bình Nhơn

Đường Võ Duy Tạo, ấp Xuân Hòa 1, xã Lợi Bình Nhơn, TP Tân An, tỉnh Long An

Số điện thoại: 0272 3832 477

Trạm Y tế xã Lương Hòa

Ấp 6, xã Lương Hòa, huyện Bến Lức, tỉnh Long An

Số điện thoại: 0272 3873 238

Trạm Y tế xã Lương Bình

Ấp 4, xã Lương Bình, huyện Bến Lức, tỉnh Long An

Số điện thoại: 0272 3873 076

Trạm Y tế xã Thạnh Hưng

Ấp 1, xã Thạnh Hưng, huyện Tân Hưng, tỉnh Long An

Số điện thoại: 0272 3861 552

Trạm Y tế xã Vĩnh Đại

Ấp Vĩnh Ân, xã Vĩnh Đại, huyện Tân Hưng, tỉnh Long An

Số điện thoại: 0272 3987 451

Phòng Khám Vạn An 2

Khu Dân Cư Mai Thị Non, Nguyễn Hữu Thọ, Thị trấn Bến Lức, huyện Bến Lức, tỉnh Long An

Số điện thoại: 0722 235 678

Trạm Y tế xã Nhơn Hòa

Ấp Gò Nôi, xã Nhơn Hòa, huyện Tân Thạnh, tỉnh Long An

Số điện thoại: 0272 3844 574

Bệnh viện Đa khoa Long An Segaero

Ấp Mới 1, xã Mỹ Hạnh Nam, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An

Số điện thoại: 0272 3849 950

Trạm Y tế xã Tân Lập

Ấp 3, xã Tân Tập, huyện Mộc Hóa, tỉnh Long An

Số điện thoại: 0272 3968 172

Trạm Y tế xã Hòa Phú

Ấp 2,xã Hòa Phú, huyện Châu Thành, tỉnh Long An

Số điện thoại: 0272 3877 028

Trạm Y xã Thạnh Đức

Ấp 3, xã Thạnh Đức, huyện Bến Lức, tỉnh Long An

Số điện thoại: 0272 3891 338

Trạm Y tế xã Nhựt Chánh

Ấp 3, xã Nhựt Chánh, huyện Bến Lức, tỉnh Long An

Số điện thoại: 0272 3631 553

Trạm Y tế xã Phước Lợi

Ấp 4, xã Phước Lợi, huyện Bến Lức, tỉnh Long An

Số điện thoại: 0272 3870 388

Trạm y tế xã Tân Tập

Ấp Tân Chánh, xã Tân Tập, huyện Cần Giuộc

Số điện thoại: 0272 3876 324

Trạm y tế xã Đông Thạnh

Ấp Tây, xã Đông Thạnh, huyện Cần Giuộc

Số điện thoại: 0272 3876 339

Trạm Y tế xã Dương Xuân Hội

Ấp Mỹ Xuân, xã Dương Xuân Hôi, huyện Châu Thành, tỉnh Long An

Số điện thoại: 0272 3887 141

Trạm Y tế xã Long Trì

Ấp Long Thành, xã Long Trì, huyện Châu Thành, tỉnh Long An

Số điện thoại: 0272 3877063

Trạm Y tế xã Thuận Mỹ

Ấp Bình Trị 1, xã Thuận Mỹ, huyện Châu Thành, tỉnh Long An

Số điện thoại: 0272 3879 134

Trạm Y tế xã Phước Tân Hưng

Ấp 8, xã Phước Tân Hưng, huyện Châu Thành, tỉnh Long An

Số điện thoại: 0272 3664 986

Trạm Y tế xã Phú Ngãi Trị

Ấp Phú Xuân 1, xã Phú Ngãi Trị, huyện Châu Thành, tỉnh Long An

Số điện thoại: 0272 3662 407

Trạm Y tế xã Bình Quới

Ấp Phú Xuân 1, xã Phú Ngãi Trị, huyện Châu Thành, tỉnh Long An

Số điện thoại: 0272 3662 200

Trạm Y tế thị trấn Hiệp Hòa

Khu vực 2, Thị trấn Hiệp Hòa, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An

Số điện thoại: 0272 3855 096

Trạm Y tế xã Long Khê

Ấp 2, xã Long Khê, huyện Cần Đước, tỉnh Long An

Số điện thoại: 0272 3880 639

Trạm Y tế xã Lộc Giang

Ấp Lộc An, xã Lộc Giang, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An

Số điện thoại: 0272 3853 301

Trạm Y tế xã Tân Mỹ

Ấp Chánh Hội , xã Tân Mý, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An

Số điện thoại: 0272 3755 581

Trạm Y tế xã An Ninh Tây

Ấp An Thạnh, xã An Ninh Tây, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An

Số điện thoại: 0272 3853 122

Trạm Y tế xã Hưng Điền A

Ấp 3, xã Hưng Điền A, huyện Vĩnh Hưng, tỉnh Long An

Số điện thoại: 0272 3979 111

Trạm Y tế Phường 2

Số 57, đường Lê Văn Tao, phường 2, TP Tân An, tỉnh Long An

Số điện thoại: 0272 3832 065

Trạm Y tế Phường 4

Số 554, đường Quốc lộ 1, phường 4, TP Tân An, tỉnh Long An

Số điện thoại: 0272 3832 398

Trạm Y tế Phường 6

Số 560/2, đường Quốc lộ 62, phường 6, TP Tân An, tỉnh Long An

Số điện thoại: 0272 3827 358

Trạm Y tế Phường Khánh Hậu

Số 331, đường Nguyễn Huỳnh Đức, phường Khánh Hậu, TP Tân An, tỉnh Long An

Số điện thoại: 0272 3511 768

Trạm Y tế xã Hòa Khánh Nam

Ấp Xuân Khánh 1, xa Hòa Khánh Nam, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An

Số điện thoại: 0272 3852 582

Trạm Y tế xã Hòa Khánh Tây

Ấp Hóc Thơm 2, xã Hòa Khánh Tây, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An

Số điện thoại: 0272 3852 751

Trạm Y tế xã Đức Lập Hạ

Ấp Chánh, xã Đức Lập Hạ, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An

Số điện thoại: 0272 3852 536

Trạm Y tế xã Đức Hòa Thượng

Ấp Nhơn Hòa 1, xã Đức Hòa Thượng, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An

Số điện thoại: 0272 3812 413

Trạm Y tế xã Đức Hòa Đông

Ấp 3, xã Đức Hòa Đông, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An

Số điện thoại: 0272 3810 138

Trạm Y tế xã Mỹ Hạnh Nam

Ấp Mới 1, xã Mỹ Hạnh Nam, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An

Số điện thoại: 0272 3849 115