Chùa Ông

khu phố Bình Hòa thị trấn Tân Trụ, Huyện Tân Trụ, tỉnh Long An Thị trấn Tân Trụ, Huyện Tân Trụ, Tỉnh Long An
pvhtttantru@longan.gov.vn
02723867050

Dịch vụ

Mô tả

Chùa Ông là một cơ sở tín ngưỡng cổ của làng Tân Trụ, nay thuộc thị trấn Tân Trụ, được xây dựng vào cuối thế kỷ XIX. Trong chùa, vị thần được thờ chính là Quan Thánh Đế Quân còn gọi là Quan Công, Quan Công Xích Đế, đức Quan Đế, Quan Vân Trường hay Quan Vũ. Đời nhà Minh ở Trung Quốc, Ông được vua Minh Thần Tông tôn xưng danh hiệu là “Tam Giới Phục Ma Đại Đế Thần Uy Viễn Chấn Thiên Tôn Quan Thánh Đế Quân”. Ông là một nhân vật lịch sử thời Tam Quốc cuối đời nhà Hán, được thờ phụng bởi lòng chung thuỷ, sự hy sinh, độ lượng, can đảm, dũng cảm, sự công minh chính trực... Ngoài ra, người ta cũng tin rằng Ông đã hiển thánh và độ cho giới đàn ông. Vì vậy, ngôi chùa còn có tên là Đền Quan Thánh Đế Quân.

Những điểm lân cận

Bản đồ