Di tích LSVH Ngã Ba Tân Lân

huyện Cần Đước, tỉnh Long An Tỉnh Long An
phongvhtt.canduoc@longan.gov.vn
02723881249

Dịch vụ

Mô tả

Di tích lịch sử văn hóa cấp tỉnh Ngã ba Tân Lân

NGÃ BA TÂN LÂN

             ( Ấp Nhà Thờ, xã Tân Lân, huyện Cần Đước, tỉnh Long An)

Từ sau Đồng Khởi, đế quốc Mỹ tiến hành can thiệp miền Nam đến mức độ cao hơn với kế hoạch bình định miền Nam Việt Nam trong vòng 18 tháng, tăng cường quân chủ lực, dồn dân vào ấp chiến lược nhằm tách rời cách mạng khỏi quần chúng. Trước âm mưu của địch, Đảng bộ Long An, động viên mọi  lực lượng yêu nước tiến hành chiến tranh cách mạng toàn dân, toàn diện, phát động phong trào cách mạng quần chúng xây dựng lực lượng vũ trang kết hợp với đấu tranh chính trị.

Trong không khí đó, ngày 24/7/1961, dưới sự lãnh đạo của chi bộ xã Tân Lân, nhân dân các ấp tập hợp được trên 100 người tập trung ở Đập Hàn – Tân Lân. Đoàn biểu tình tiến về huyện, vừa đi vừa hô vang các khẩu hiệu “chống càn quét bắn phá, chống khủng bố” “trả chồng con về nhà làm ăn”. Hoảng hốt trước khí thế mạnh mẽ của quần chúng, địch đã tập trung lực lượng cảnh sát, dân vệ dàn hàng ngang, chóng súng và kéo kẽm gai rào ngăn trên lộ để chặn đoàn biểu tình- khu vực gần trụ sở xã. Quần chúng vẫn tiến lên, địch ngăn kẽm gai trên lộ, bà con tạt xuống ruộng đi tiếp. Khi quần chúng vượt rào tiến đến cột km cây số 35 Tỉnh lộ 50, địch phải lùi lại, hoảng hốt địch dùng bá súng, gậy…xông vào đoàn người biểu tình.

Sáng hôm sau, ngày 25/7/1961, đoàn biểu tình gồm 500 người kéo đến tiếp tục đấu tranh, bọn địch vẫn tiếp tục ngoan cố, chúng ra lệnh bắt đem về giam ở trại giam Long Hòa. Không lui bước với kẻ thù, Huyện ủy Cần Đước lập tức phát động phong trào đấu tranh kéo dài đến 7 ngày đêm sôi sục đòi địch phải chấm dứt khủng bố, làm bọn địch từ xã đến huyện phải hoang man, rúng động trước sức mạnh của quần chúng và chấp nhận yêu sách của nhân dân.

Cuộc biểu tình ngày 24/7/1961, ở Ngã ba Tân Lân là cuộc biểu tình lớn trong huyện, lần đầu tiên đã nổ ra một cuộc đấu tranh chính trị rộng lớn và kéo dài trên toàn huyện. Cuộc biểu tình này đã chứng tỏ đường lối sáng tạo tài tình của Đảng Cộng sản Việt Nam mà tiêu biểu là Đảng bộ huyện Cần Đước trong việc tập hợp mọi lực lượng chính trị kết hợp linh hoạt giữa đấu tranh chính trị và đấu tranh nhân dân. Đồng thời, nói lên sự giác ngộ cách mạng cùng ý chí căm thù sâu sắc tinh thần dũng cảm của nhân dân Tân Lân nói riêng và Cần Đước nói chung. Với những ý nghĩa đó, Ủy Ban nhân dân tỉnh Long An đã có Quyết định số 818/UB.QĐ.92 công nhận Khu vực Ngã Ba Tân Lân là di tích lịch sử cấp tỉnh.

 

Những điểm lân cận

Bản đồ