DI TÍCH MIỄU ÔNG BẦN QUỲ

khu phố Bình Hòa thị trấn Tân Trụ, Huyện Tân Trụ, tỉnh Long An Tỉnh Long An
pvhtttantru@longan.gov.vn
02723867050

Dịch vụ

Mô tả

Đây là ngôi miếu thờ ông Mai Công Hương một người có công với triều đình Nguyễn. Trong thời gian giao chiến với giặc Cao Miên để không rơi vào tay giặc ông đã cho đánh chìm tàu chở lương thực rồi nhảy xuống sông tử tiết. Tục truyền khi ông Mai Công Hương tử tiết những cây bần mọc ở ven sông đều quỳ xuống như tỏ lòng khâm phục nghĩa cử của ông. Vì vậy, ngôi miếu này còn được gọi là miễu ông Bần Quỳ.

          Hàng năm cứ đến chiều 30/11 và ngày 1/12 (âm lịch) dân làng Đái Nhựt làm lễ cúng ông. Miếu thờ được nhân dân dựng từ những năm đầu thế kỉ XVIII.

          Năm Ất Dậu 1705, vua nước Cao Miên là Nặc Ông Yên bị người em là Nặc Ông Thâm viện binh Xiêm La về đánh. Nặc Ông Yên chạy sang Gia Định xin cầu cứu chúa Nguyễn Phúc Chu cho cai cơ Nguyễn Cửu Vân thống trị đại quân ở Gia Định đi đánh giặc Nặc Ông Thâm ở Rạch Gầm. Đại binh đi trước, Xá Sai Ty Mai Công Hương chỉ huy quân lính vận chuyển lương thực theo đường thủy đi sau. Đoàn thuyền của Mai Công Hương đi đến sông Bao Ngược thì bị giặc Cao Miên chặn đánh, Mai Công Hương biết không thể chống cự nên đã ra lệnh nghĩa quân đục thuyền cho chìm hết xuống sông và bản thân ông cũng tử tiết để khỏi rơi vào tay giặc. Sau khi dẹp loạn quân Cao Miên triều đình xét công trạng phong cho ông làm “Vị quốc tử nghĩa thần” cho lập miếu thờ ở nơi ấy và ghi vào điển lệ của triều đình. Tục truyền khi Mai Công Hương tử tiết trên đoạn sông này thường nổi lên những đợt sóng thần mặc dù trời không có gió. Về sau, kinh lược Phan Thanh Giản đi thuyền ngang qua đề hai câu đối, người ta cho rằng do văn chương chân thành mãnh liệt của vị lão quan có sức mạnh xoa dịu mối hờn của viên quan họ Mai nên từ đó sóng thần không nổi lên nữa. Dân gian còn truyền ngôi miếu này rất linh ai cầu xin đều được linh ứng.

          Miễu xá Hương là một ngôi miếu cổ của Nam bộ được ghi vào điển lệ của triều Nguyễn để hàng năm cúng tế. Nơi đây, Mai Công Hương đã nêu cao gương hy sinh oanh liệt, lòng yêu nước dũng cảm kiên cường của ông để lại trong lòng nhân dân một niềm kính trọng và khâm phục. Miễu Xá Hương là một địa danh lịch sử cùng với nó người ta không thể nào quên quá trình Nam tiến vĩ đại của dân tộc Việt Nam.

          Miễu ông Bần Quỳ đã được Uỷ ban nhân dân tỉnh Long An xếp hạng là di tích cấp tỉnh tại Quyết định số 1105/UB.QĐ.93, ngày 18/6/1993.

Những điểm lân cận

Bản đồ