DI TÍCH CHÙA ÔNG - ĐÌNH THẦN NHỰT TẢO

khu phố Bình Hòa thị trấn Tân Trụ, Huyện Tân Trụ, tỉnh Long An Tỉnh Long An
pvhtttantru@longan.gov.vn
02723867050

Dịch vụ

Mô tả

Cụm di tích Chùa Ông – Đình thần Nhựt Tảo là địa điểm ghi dấu quá trình khai hoang mở đất và đấu tranh bảo vệ độc lập của nhân dân Nhựt Tảo nói riêng và nhân dân Long An nói chung.

Chùa Ông là nơi nhân dân Nhựt Tảo tổ chức tiêu diệt quân Pháp, góp phần quan trọng vào chiến công đốt tàu L’Esperance của anh hùng dân tộc Nguyễn Trung Trực.

Vùng đất Nhựt Tảo ngày nay do thủy tổ họ Hồ là ông Hồ Văn Chương khẩn hoang vì vậy triều đình nhà Nguyễn phong chức Đội trưởng Suất đội cho ông. Sau trận Đại đồn (2/1861), Nguyễn Trung Trực theo Trương Định lui về Gò Công. Một thời gian sau, ông được Trương Định phong chức Quyền sung Quản binh đạo và trở về huyện Cửu An chỉ huy nghĩa quân đánh Pháp. Nguyễn Trung Trực vốn là Phó Quản cơ trong đội quân đồn điền ở Tân Trụ nên có quan hệ mật thiết với ông Hồ Văn Chương - Suất đội Đội trưởng của quân Đồn điền. Vì thế, Quản Lịch đã về Nhựt Tảo liên lạc với cánh họ Hồ, bàn bạc kế hoạch đánh giặc. Ông Hồ Văn Chương có 3 người con trai là Hồ Quang Minh, Hồ Quang Chiêu và Hồ Quang Lệ đều là hương chức làng Nhựt Tảo và có tinh thần yêu nước. Riêng ông Hồ Quang Minh làm đến chức Cai tổng Cửu Cư Hạ. Vì thế họ Hồ ở Nhựt Tảo có điều kiện thuận lợi để giúp đỡ nghĩa quân đánh Pháp.

Theo kế hoạch, hương chức và dân binh làng Nhựt Tảo do Hương thân Hồ Quang Chiêu chỉ huy có nhiệm vụ phân tán lực lượng địch trên tàu và tấn công tiêu diệt toán lính đang đóng đồn tại chợ Nhựt Tảo. Để thực hiện nhiệm vụ này, ông Hồ Quang Chiêu đã cùng với hương chức làng Nhựt Tảo bày kế tổ chức cúng chùa Ông, có hát bội để  mời bọn địch trên tàu vào trong đồn đến xem và ăn tiệc. Bọn địch mắc mưu, hỉ hả kéo đến Chùa Ông và ăn uống say sưa. Gần trưa, khi Nguyễn Trung Trực đang chuẩn bị đánh tàu L,Esperance thì Hương thân ra hiệu lệnh tấn công. Ngay lập tức, những người giỏi võ đóng vai hương chức rút vũ khí và củi đòn giấu sẵn trong chùa tiêu diệt tên chỉ huy. Dân binh làng Nhựt Tảo cũng nhất tề xông vào tấn công bọn lính mã tà, khiến chúng không kịp trở tay, đều bị tiêu diệt. Lúc bấy giờ, Nguyễn Trung Trực cùng nghĩa quân đã diệt gọn bọn giặc trên tàu L,Esperance. Kết thúc trận đánh tại Chùa Ông, dân binh cùng dân làng Nhựt Tảo tiếp tục phối hợp cùng nghĩa quân của Nguyễn Trung Trực đốt cháy tàu L,Esperance.

Đình thần Nhựt Tảo là nơi thờ các vị tiền bối họ Hồ đã có công khai hoang lập làng và lãnh đạo nhân dân làng Nhựt Tảo phối hợp cùng nghĩa quân Nguyễn Trung Trực đánh tàu L’Espérance.

Chùa Ông – Đình thần Nhựt Tảo đã được Uỷ ban nhân dân tỉnh Long An xếp hạng là di tích cấp tỉnh tại Quyết định số 2681/QĐ-UBND, ngày 23/8/2012.

Những điểm lân cận

Bản đồ