KHU VỰC MIẾU BÀ CỐ

Xã Phú Ngãi Trị, huyện Châu Thành, tỉnh Long An Thị trấn Tầm Vu, Tỉnh Long An
phongvhtt_ct@longan.gov.vn
02723877019

Dịch vụ

Mô tả

Miễu Bà Cố là ngôi miếu nhỏ được xây dựng cách nay 100 năm, tại ấp Bình Trị, xã Phú Nghĩa Trị, huyện Châu Thành. Tại khu vực này vào ngày 24/2/1954, Tiểu đoàn 309 phối hợp cùng quân dân Châu Thành phục kích tiêu diệt gọn một tiểu đoàn và một đại đội quân địch, lập nên một trong những chiến thắng vang dội nhất trong lịch sử chín năm kháng chiến chống Pháp xâm lược trên đất Long An.

         Trận Miễu Bà Cố còn gọi là trận Hiệp Thạnh – Phú Nghãi Trị - miễu Bà Cố, vì trước trận đánh, Tiểu đoàn 309 đã phối hợp du kích và bộ đội địa phương Châu Thành (lúc đó còn gọi là địa phương quân Vàm Cỏ) tiến đánh Bót Vĩnh Công, lực lượng ta nhanh chóng tiến về điểm trú quân đóng trên khu vực trải dài từ ấp Bình Trị, xã Phú Ngãi Trị đến ấp 5, xã Hiệp Thạnh. Chính tại khu vực này, Tiểu đoàn 502 và đại đội 14 của địch đã bị Tiểu đoàn 309 và địa phương quân Vàm Cỏ tiêu diệt.

         Trận đánh diễn ra vô cùng ác liệt vào ngày 24/2/1954, chia làm hai đợt, lực lượng ta với thế đón lõng, chia làm ba gọng kìm bao vây tiêu diệt địch. Ta chủ động bố trí nên đã làm chủ hoàn toàn trận địa. Trận đánh diễn ra ác liệt nhất là từ cầu Biện Trẹt đổ dài vào khu vực Miễu Bà Cố, cách Miễu khoảng 300m về hướng Nam. Kết thúc trận đánh ta đã tiêu diệt và bắt sống nhiều tên địch, thu nhiều súng và quân trang, quân dụng.

         Chiến thắng Miễu Bà Cố phối hợp với chiến dịch Đông Xuân 1953 – 1954 của cả nước đã góp phần làm phá sản kế hoạch Nava, đẩy giặc Pháp ngày càng xa lầy vào chiến tranh Đông Dương, góp phần vào chiến thắng Điện Biên Phủ ngày 7/5/1954, kết thúc chiến tranh lập lại hòa bình trên bán đảo Đông Dương.

         Khu vực Miễu Bà Cố đã được Ủy ban nhân dân tỉnh Long An xếp hạng là di tích cấp tỉnh tại Quyết định số 1649/QĐ-UB, ngày 17/8/1994.

Những điểm lân cận

Bản đồ