DI TÍCH LỊCH SỬ ĐÌNH HÒA ĐIỀU

Xã Hòa Phú, huyện Châu Thành, tỉnh Long An Thị trấn Tầm Vu, Tỉnh Long An
phongvhtt_ct@longan.gov.vn
02723877019

Dịch vụ

Mô tả

Đình Hòa Điều là ngôi đình làng của thôn Hòa Điều, thờ Thành Hoàng Bổn Cảnh. Đình được xây dựng sau khi thôn Hòa Điều chính thức được thành lập và được sắc phong vào ngày 24/11/1852. Đình Hòa Điều ngoài chức năng là cơ sở tín ngưỡng dân gian còn là nơi ghi dấu những sự kiện lịch sử quan trọng của hai cuộc kháng chiến chống giặc ở địa phương.

Đình Hòa Điều là cơ sở tín ngưỡng dân gian của vùng đất phương Nam thuở mới khai phá còn hoang sơ, rừng rậm, nhiều thú dữ. Cuộc sống của lưu dân người Việt đến khai phá vùng đất mới ít nhiều lệ thuộc vào điều kiện tự nhiên. Sau khi cộng đồng dân cư ổn định, hình thành nên xóm làng thì đình được thành lập. Những nghi lễ nông nghiệp, ước vọng về cuộc sống ấm no, làng xóm thanh bình, quốc gia hưng thịnh đều được thực hiện tại đình. Hàng năm, đình có 5 lễ hội cổ truyền, trong đó lễ Kỳ Yên được tổ chức long trọng nhất.

Đình Hòa Điều còn có vai trò quan trọng trong hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ. Đây là địa điểm thành lập và hoạt động của tổ chức Thanh niên tiền phong, lực lượng nồng cốt của các cuộc khởi nghĩa do Đảng lãnh đạo đã đi vào lịch sử, tô thắm truyền thống đấu tranh bất khuất của nhân dân địa phương nói riêng và nhân dân Tân An nói chung trong cuộc Cách mạng Tháng 8 năm 1945. Đình còn là nơi tổ chức mít tinh, tuyên truyền, cổ động. Trong 3 năm (1947-1950), đình là nơi diễn ra nhiều cuộc họp quan trọng của Ủy ban kháng chiến hành chính xã Hòa Phú, góp phần vào thắng lợi chung của địa phương trong thời kỳ chín năm chống Pháp. Đình Hòa Điều với vị trí địa hình thuận lợi, được lực lượng cách mạng chọn làm nơi chôn giấu cờ Tổ quốc, cờ Đảng và tài liệu cách mạng. Đồng thời đây là nơi cư trú, bám trụ của các cán bộ Đảng viên, nơi đặt trạm gác bí mật, bảo vệ lãnh đạo huyện Vàm Cỏ.

Đình Hòa Điều đã được Ủy ban nhân dân tỉnh Long An xếp hạng là di tích cấp tỉnh tại Quyết định số 152/QĐ-UBND, ngày 15/1/2010.

Những điểm lân cận

Bản đồ