Mở cửa: 08:00 - Đóng cửa: 23:59

Số điện thoại: 0395950848

Địa chỉ: 63 Nguyễn Minh Trường,Phường 3,TP Tân An Phường 3, Thành phố Tân An, Tỉnh Long An

Cổng TTĐT Du Lịch

ALO BBQ

Loại món ăn chính:

Mức giá trung bình / người : đ - đ

Giới thiệu:

Những dịch vụ phổ biến

Bản đồ

Những điểm lân cận

Nhận xét và đánh giáTất cả
(Từ tổng số nhận xét)