Thưởng thức ẩm thực

Thưởng thức ẩm thực
 • From date 16/08/2019
 • Days 2 Days
 • Total travel distance km
 • Places 3 places
 • Comments
 • Reviews
Day 1 1 places
 • 10:00
  Quán cơm Nhà Lá Tân An 500,000 đ

  Phường 2, Thành phố Tân An, Tỉnh Long An

Day 2 2 places
 • 07:00
  Thánh thất Long An Free

  Phường 2, Thành phố Tân An, Tỉnh Long An

 • 09:05
  Quán Khô Ốc 300,000 đ

  Phường 3, Thành phố Tân An, Tỉnh Long An

Comments and Reviews

Reviews
Alls
( comments)

Login to reviews

You need to or Register new account for leaving comments.