Trung Tâm Phục Vụ Hội nghị Long An    

61 Nguyen Hue, Phuong 1, Tan An, Long An Phường 1, Thành phố Tân An, Tỉnh Long An - 0272 3551 033

Reserve online to receive many fabulous benefits

Common Information

Description

Trung Tâm Phục Vụ Hội nghị Long An

61 Nguyễn Huệ, Phường 1, Tân An, Long An

0272 3551 033

Basic information

Open Time: 08:00

Close Time: 23:59

Cuisines:

Average Price / People: đ

Distinctive features

Hóa đơn đỏ

Chỗ đậu xe oto

Giữ xe máy

Wifi miễn phí