Address: ap Binh Hoa, xa Binh Tinh, huyen Tan Tru Xã Bình Tịnh, Huyện Tân Trụ, Tỉnh Long An

Phone: 0908838149

Email: dulichthongminh.longan@gmail.com

Cổng TTĐT Du Lịch

Nhà nghỉ Như Ý

Introdution

Discovery room

Book a room to enjoy and relax with friends and family

Map

Near by

Review and EvaluationAlls
(From total review)