Address: ap Hoi Xuan, xa Duong Xuan Hoi, huyen Chau Thanh Xã Dương Xuân Hội, Huyện Châu Thành, Tỉnh Long An

Phone: 0964985439

Email: dulichthongminh.longan@gmail.com

Cổng TTĐT Du Lịch

Nhà nghỉ Ngọc Bình

Introdution

Discovery room

Book a room to enjoy and relax with friends and family

Map

Near by

Review and EvaluationAlls
(From total review)