DI TÍCH ĐÌNH TÂN PHƯỚC TÂY
DI TÍCH ĐÌNH TÂN PHƯỚC TÂY

Introdution

Price: Free

Phone: 02723867050

Time to visit a place: 120 phút

Open Time: 7:00 AM - Close Time: 6:00 PM

Email: pvhtttantru@longan.gov.vn

Address: khu pho Binh Hoa thi tran Tan Tru, Huyen Tan Tru, tinh Long An Thị trấn Tân Trụ, Huyện Tân Trụ, Tỉnh Long An

Đình Tân Phước Tây là ngôi đình được tạo dựng cách đây gần 200 năm. Trải qua hai thế kỷ với biết bao thăng trầm lịch sử, ngôi đình vẫn tồn tại song hành cùng với bao thế hệ của người dân địa phương. Có thể nói, đình là một trong những chứng tích lịch sử quan trọng khẳng định chủ quyền lãnh thổ của vùng đất Phương Nam, là nơi lưu lại các giá trị văn hóa về mặt tâm linh của địa phương, là địa điểm diễn ra Đại lễ Kỳ yên một di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. (Ngày 19/12/2014, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã chứng nhận Đại lễ Kỳ Yên đình Tân Phước Tây là di sản văn hóa phi vật thể quốc gia theo quyết định số 4205/QĐ – BVHTTDL).

Hiện nay, di tích tọa lạc tại ấp 3, xã Tân Phước Tây, huyện Tân Trụ, tỉnh Long An.

Map

Introdution

×

Đình Tân Phước Tây là ngôi đình được tạo dựng cách đây gần 200 năm. Trải qua hai thế kỷ với biết bao thăng trầm lịch sử, ngôi đình vẫn tồn tại song hành cùng với bao thế hệ của người dân địa phương. Có thể nói, đình là một trong những chứng tích lịch sử quan trọng khẳng định chủ quyền lãnh thổ của vùng đất Phương Nam, là nơi lưu lại các giá trị văn hóa về mặt tâm linh của địa phương, là địa điểm diễn ra Đại lễ Kỳ yên một di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. (Ngày 19/12/2014, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã chứng nhận Đại lễ Kỳ Yên đình Tân Phước Tây là di sản văn hóa phi vật thể quốc gia theo quyết định số 4205/QĐ – BVHTTDL).

Hiện nay, di tích tọa lạc tại ấp 3, xã Tân Phước Tây, huyện Tân Trụ, tỉnh Long An.

Review and Evaluation


Alls
(From total review)

Sample Plan

Accommodations

Entertainment