Quán Bò Tơ 5 Sánh 39

127 TL827 Tỉnh Long An
dulichthongminh.longan@gmail.com
097 688 88 80

Service

Description

Quán Bò Tơ 5 Sánh 39 ( chi nhánh 1) 

Địa chỉ: 127 TL827, Phường 3, TP. Tân An, Long An

Đặt bàn liên hệ: 
0976.888.880 ( Miss Hoa ) 
0972 77 68 89 ( Miss Hoa)

Near by

Map